Bonsai stijlen

Er zijn zes klassieke bonsai stijlen die elk strenge regels hebben ten aanzien van bouw en vormgeving. Hierbij wordt vooral gekeken naar de individuele boom waarvan de stam een belangrijk onderdeel is. De geschiktheid van deze klassieke stijlen voor de inheemse gewassen wordt bepaald door de soort maar niet elke soort is te vormen naar een klassieke stijl, zeker niet als je de natuurlijke vorm van de boom in acht wilt nemen. Naast de klassieke stijlen zijn vele variante ontstaan ten aanzien van andere aspecten van de bomen zoals : groei onder extreme omstandigheden (wind),de manier van planten(vlot) en/of het aantal stammen (bos).