Loofbomen

Loofbomen zijn bomen met ‘loof’ (bladeren). Sommige worden maar enkele meters hoog, andere wel tientallen meters. Een kenmerk van loofbomen is dat ze in de herfst hun bladeren verliezen. 

In gematigde klimaatzones verliezen de meeste loofbomen in de herfst hun bladeren  en overwinteren als kale boom.  Door het verlies van de bladeren wordt de verdamping sterk beperkt, wat vooral belangrijk is als de bodem bevroren of droog is en de boom daardoor beperkt of helemaal geen water kan opnemen.