Hokidachi (Bezem)

Hokidachi

De stam is bij deze stijl recht en de takken waaier symmetrisch uiteen en vormen een bol-, koepel-, kegelvormige kroon. Vooral de inheemse loofbomen en struiken met een fijne vertakking zijn geschikt voor deze stijl. Sommige iepsoorten en haagbeuk zijn daarom erg geschikt. Bomen en struiken met spaarzame vertakking zijn minder geschikt voor