Fraxinus (es)

Algemene kenmerken zijn

  • Familie: Oleaceae
  • bloem eenslachtig , boom soms tweehuizig
  • bloeitijd april/mei
  • gevleugelde nootje als vrucht een vleugel
  • heeft een mooie herfstkleur (geel)

Eigenschappen van nature

 Fraxinus excelsior (gewone es)
Hoogte30 meter hoge kroon met opgaande takken
Groeiplaatsop vochtige voedselrijke grond
Klimaatin de jeugd schaduw verdragend, later niet meer
Bladsamengesteld (9-15 blaadjes) met gezaagde blad rand
Knoptegenoverstaand,dik en zwart
Stamveelal gegaffeld, bast lichtgrijs en in het begin glad later gegroefd
Gedragsnelle jeugdgroei, later langzaam, verdraagt snoeien en knippen zeer goed

 

Gewone es als bonsai

Fraxinus excelsior

Van de klassieke bonsaistijlen zijn de rechtopgaande stijl en de bezemstijl de stijlen die het dichtst de de natuurlijke vorm benaderen. Andere stijlen zijn ook mogelijk zoals dubbelstam en hellend stijl. Ook een groepsbeplanting kan met essen gemaakt worden. Vanwege de grotere bladeren vooral geschikt voor de grotere formaten.

Een zaailing wordt het derde jaar gesnoeid op 25 cm. De tegenoverstaande knoppen zullen uitlopen en kun gebruiken (een voor verlenging en een voor een zijtak. Soms kan dit proces nog een keer worden herhaald. Een es loopt meestal alleen uit op de twee hoofdknoppen op het eind van de twijg. Dit kun je oplossen door de dikke eindknoppen voor het uitlopen te verwijderen.

Bijzonderheden:

  • essenhout is vrij hard daarom kun je alleen twijgen bedraden en buigen
  • na bladsnoei altijd de boom in de schaduw plaatsen
  • takken kun je beter met een spandraad spannen
  • verwijderen van de dikke eindknoppen geeft een fijne vertakking

 

 Fraxinus excelsior
Cultivars en varieteiten'Nana' gedrongen met smalle blaadjes